Bitmeyen bir maraton

Ülkemizde özellikle 70’li yıllarda inşaat sektöründe teknik birçok zorluk yaşanmaktaydı. Gerek yapım, gerek imalat hususlarındaki koşullar sözkonusu olduğunda; gerekse sektörümüzün akla gelebilecek hemen her sürecinde mevcudiyet teşkil eden bir takım zorluklar bulunmaktaydı. Bu sektörde yer alan diğer meslektaşlarımız gibi bizler de geleneksel yöntemlerle bu inşaat sektörünün bizler açısından 70’li yılların başına denk gelen dönemlerdeki ilk yıllarında bu anlamda çeşitli zor koşullar altında çalışmak ve üretmek durumundaydık. Koyduğumuz hedefleri ve seviyeleri yakalamak adına mesleğin ilk yıllarına tekabül eden yıllarda ülkemizin koşulları bağlamında teknik, maddi, işgücü gibi sorunların üstesinden gelerek gayretli bir çaba göstererek bugünlere eriştik.

 

Bundan yaklaşık 30 sene once bugün içinde bulunduğumuz koşulları belki hayal dahi edemiyorduk. Teknoloji, makineleşme gün geçtikçe hızla artan bir ivme ile gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Hala her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler ve ekipmanlar görmekteyiz. Bu süreç öyle tahmin ediyorum ki artan bir ivmede hızlanacaktır.

 

İnşaat sektöründe yer alan yatırımcılar olarak bizler teknolojik ve teknik açıdan daha ileride olan, konfor ve estetik açıdan daha iyi olan; sağlam, dayanıklı ve ergonomik olan her yeniliği takip etmek, araştırmak ve uygulamak durumundayız. Bu sayede daha iyi projeler üretebilir, daha uygun çözümler üretebilir; bunları insanların hizmetine sunabiliriz.

 

Sektörümüzde insanların memnuniyetini ve güvenini kazanmak; onlara daha konforlu, daha uzun ömürlü, daha sağlam, daha donanımlı yaşam veya kullanım alanları sağlayan projeleri hayata geçirmek her zaman başlıca hedeflerimiz arasında olmuştur. Bir bina inşa ederken sağlamlık, uygunluk ve estetik gibi kavramları nasıl en uygun doğrultuda buluşturuyorsak; hedeflerimize ulaşmak için tecrübe ve deneyimleri, mimari ve mühendisliğin barındırdığı akılcı çözümlerle birleştirmenin ne kadar gerekli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden inşaat sektörüne hiçbir zaman sadece bir taahhüt sahası olarak bakmadık. İnşaat sektörünü imalat ve yapımın yanısıra her dönemde uzun süreli dostluklara dayanan bir meslek anlayışı olarak benimsedik. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimlerime dayanarak; tüm süreçlerini kapsayacak bir çerçeveden baktığımda ben inşaat sektörünü bitmeyen bir maraton koşusu olarak betimliyorum.